DEKVOORWAARDEN

Het dekgeld is op te vragen bij Stal de Ark.

Het dekgeld is inclusief één week verblijf. Na deze week kost het verblijf € 2,00 per dag.

Aangeboden merries dienen minimaal drie jaar oud te zijn en in het bezit zijn van een geldig Europees paspoort. Wij vragen om een kopie van het paspoort voor de administratie en de dekbon.

De dekbon wordt afgegeven bij betaling van het dekgeld, dit dient te gebeuren voor de merrie het terrein verlaat.

Eventuele veterinaire begeleiding of scans zijn voor rekening van de merriehouder.

In geval van ziekte of verwonding zal op kosten van de merriehouder een dierenarts worden geraadpleegd. De merriehouder wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Indien een merrie niet drachtig blijkt te zijn of het vruchtje voortijdig verloren heeft mag ze eenmalig opnieuw gedekt worden, alleen de dekbon en verblijfskosten worden opnieuw in rekening gebracht. Bij verkoop van de merrie vervalt deze garantie.

Wij behandelen uw merrie (en eventueel veulen) met de grootste zorg, echter is het verblijf op eigen risico en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Het dekseizoen bij Stal de Ark begint vanaf 1 mei en eindigt op 1 september.

Als u uw merrie bij ons aanbied gaat u akkoord met deze dekvoorwaarden